VdM Real Estate

VdM Real Estate adviseert als professionele dienstverlener in de vastgoedbranche alleen de zakelijke gebruiker van commercieel vastgoed. Dit kan zo wel de huurder als de koper zijn.  Voor VdM is het een bewuste keuze om alleen de gebruiker te adviseren.

Omdat wij alleen de eindgebruiker van commercieel vastgoed adviseren zijn wij dus 100 % partijdig en onafhankelijk.
In tegenstelling tot de meeste bedrijfsmakelaars is er bij VdM nimmer sprake van een conflict of interest.

Vanuit onze partijdigheid kunnen wij onze opdrachtgever de beste deal bezorgen. Wij hoeven geen rekening te houden met belangen bij de beleggers in commercieel vastgoed. Die belangen hebben wij namelijk niet.

VdM is een bedrijfsmakelaar met een bewuste keuze.

 

VdM Real Estate is gespecialiseerd in

  • aanhuren
  • aankopen
  • heronderhandelen
  • huurprijstoetsing
  • sale and leaseback
  • transformaties (herontwikkelingen)

Dit kan voor zowel een kantoor, bedrijfshal of een winkel zijn maar ook voor maatschappelijk onroerend goed.
Denk bijvoorbeeld aan scholen, kinderdagverblijven, zorgcomplexen. Daarnaast adviseren wij de gebruiker op het gebied van onroerend goed waar het gaat om strategische beslissingen op lange termijn. Daarnaast kunnen wij in samenspraak met de opdrachtgever een lange termijn huisvestingsplan opstellen. Geven wij adviezen bij het (ver)bouwen van bedrijfshuisvesting. Interim opdrachten VdM is eveneens beschikbaar voor interim opdracht. Deze opdrachten zijn diverse van aard. Maar wel altijd vastgoedgericht en vanuit de eindgebruiker.

Wij realiseren balans in de huisvestingslasten.

Back to Top