Diensten

Aanhuur-aankoop

Het huren of kopen van een pand ten behoeve van uw bedrijf is geen jaarlijks terugkerende activiteit. In het zoeken naar de juiste huisvesting gaat veel tijd en energie zitten. Tevens begeeft u zich in een ondoorzichtige markt. De besluitvorming om een nieuw pand voor uw bedrijf te huren of kopen wordt vaak ingegeven door diverse factoren.
Denk onder andere aan:

  • benodigd aantal m2;
  • kwaliteiten van het pand;
  • kwaliteit van de verhuurder;
  • economische marktomstandigheden.

Op basis van een gezamenlijk op te stellen Programma van Eisen gaan wij opzoek naar het meest geschikte object voor uw bedrijf of organisatie.

 

Heronderhandelingen

De meeste huurcontracten zijn aangegaan voor een periode van 5 of 10 jaar en worden telkens stilzwijgend verlengd. Vaak voor een periode van 5 jaar. Tegen het einde van de huurtermijn is het dus zinvol om te heronderhandelen over de contractverlenging. Door heronderhandeling kunnen forse financiële besparingen worden gerealiseerd. Gecombineerd met continuïteit in uw huisvesting. Om tot een juist resultaat te komen kijken wij niet alleen naar de financiële lasten maar ook naar zaken als:- midden lange termijn planning; – toekomst verwachtingen van de organisatie; – toekomst verwachtingen in het gebied waar u gehuisvest bent; – continuïteit van de verhuurder. VdM beschikt over een uitstekende kennis van de vastgoedmarkt (zowel lokaal als landelijk) en huurcontracten.

 

Interim opdrachten

VdM voert ook interim opdrachten uit. Wij hebben een ruime ervaring opgedaan middels een interim opdracht bij een zorginstelling en diverse eindgebruikers. Heeft u behoefte aan tijdelijke expertise voor een vraagstuk dan zijn wij voor u de aangewezen partner.

 

Sale and leaseback

In sommige gevallen is het verkopen en terug huren (sale & lease back) van uw eigen vastgoed een interessante propositie. In veel gevallen wordt een sale and leaseback aangewend om liquiditeit te realiseren. Wij informeren u graag uitgebreid over de mogelijkheden en specifieke gevolgen voor uw organisatie

 

Taxaties

Ook voor een taxatie van uw onroerend goed kunt u bij ons terecht. Dit hoeft niet alleen het geval te zijn voor onroerend goed dat u reeds bezit. Het kan ook onderdeel uitmaken van een besluitvorming tot aankoop of verkoop.

 

Strategische advies

Strategische advies is essentieel in het geval u meerdere panden in eigendom heeft of huurt. Vaak hebben deze panden verschillende huurovereenkomsten met verschillende voorwaarden en condities. Hierdoor is de portefeuille vaak niet optimaal te benutten voor de bedrijfsvoering. Hier is winst te behalen. Om deze winst uit de portefeuille te halen is een lange termijn huisvestingsplan (lthp) essentieel. Dit lthp is de basis voor de vastgoed portefeuille en het strategisch advies.

Back to Top